Általános szerződési feltételek

mely egységes keretbe foglalja a www.pszichoforyou.hu használatának feltételeit és az oldalon forgalmazott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, a megrendelések feltételeit és szabályait.

I. A www.pszichoforyou.hu oldalon forgalmazott szolgáltatások ismertetése, tájékoztatója

A weboldalt a PFY Kft. üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató), a webáruházban szakmai tartalmakra vonatkozó előfizetés, online orientációs tanácsadáson, valamint ismeretterjesztő előadáson és kiscsoportos online konzultáción való részvételi lehetőség (a továbbiakban: Szolgáltatások) vásárolhatók elektronikus formában, valamint nyomtatott formában. Portfóliónk: pszichológia, pszichológiai orientációs tanácsadás, online önismereti kurzusok, önismeret.

A www.pszichoforyou.hu weboldal a Pszichoforyou Magazin (a továbbiakban: Magazin) pszichológiai és önismereti írásainak, szakcikkeinek publikálására, információs tájékoztatásra, illetve kapcsolódó szolgáltatások népszerűsítése, értékesítésére jött létre.

Felhasználók az oldal használatával, böngészésével, valamint a weboldal felületén leadott rendelésükkel elfogadják az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

II. A Szolgáltató

Szolgáltató cégneve: PFY Kft.
Szolgáltató székhelye: 7636 Pécs, Kenderföld utca 3.
Szolgáltató elérhetősége:
» email cím: info[kukac]pszichoforyou.hu
» telefonszám: +36 20 473 6963

Szolgáltató adószáma: 23971558-2-02
Pénzforgalmi számlaszám: 50800111-15252928-00000000
» SWIFT: TAKHUHB
» Bankszámla (IBAN): HU3250800111-15252928-00000000

Cégjegyzékszám: 0209079097
Cégbejegyzés kelte: 2012.05.29.
Szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság: Pécsi Törvényszék

Tárhelyszolgáltató neve: Hidden Design Kft.
Tárhelyszolgáltató email címe: hidden@hidden.hu
Tárhelyszolgáltató weboldala: hidden.hu

III. Fogalmak

 1. Weboldal: a pszichoforyou.hu domain név alatt elérhető internetes felület, amely a Magazin pszichológiai és önismereti írásainak, szakcikkeinek publikálására, információs tájékoztatásra, illetve kapcsolódó szolgáltatások népszerűsítése, értékesítésére jött létre.
 2. Szolgáltató: a Weboldal üzemeltetője, PFY Kft.
 3. Felhasználó: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, amely a Weboldalt böngészőjében megnyitja, a Weboldal aloldalait megnyitja, a kapcsolódó Szolgáltatások valamelyikét megrendeli, arra előfizet.
 4. Magazin: olyan információs szolgáltatás, amelyet a felhasználók ingyenesen vehetnek igénybe. Célja: pszichológiai és önismereti témájú írások, szakcikkek publikálása, információs tájékoztatás, valamint a kapcsolódó szolgáltatások népszerűsítése.
 5. Szolgáltatások: díj ellenében biztosított információs szolgáltatás, nevesítve: orientációs pszichológiai tanácsadás, online önismereti kurzusok (webinarok), Pszichoforyou Útitárs – a Pszichoforyou Magazin önismereti programja.
 6. Megrendelés: Felhasználó által a Weboldalon keresztül az elérhető Szolgáltatások valamelyikére leadott vételi ajánlat, amely ajánlatot a Szolgáltató elektronikus visszaigazolással fogad el.
 7. Előfizetés: a Felhasználó által a Weboldalon keresztül a Szolgáltatások leadott megrendeléssel létrejövő jogviszony, melynek keretében felhasználó a Weboldalon elérhető Szolgáltatások valamelyikéretermékre vételi ajánlatot tesz, amely ajánlatot Szolgáltató elektronikus visszaigazolással fogad el.
 8. Hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.
 9. Reklámozó: akinek érdekében a Hirdetést közzéteszik, illetve aki a Hirdetést a saját érdekében megrendeli.
 10. Médiafelület: minden olyan felület, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja, így különösen a pszichoforyou.hu weboldal.

IV. A Szolgáltatások igénybevétele

A Megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.pszichoforyou webcímen keresztül. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, azt Szolgáltató nem iktatja.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés esetén a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja, az elállásra vonatkozó egyértelmű, írásbeli, Szolgáltató részére elektronikusan megküldött nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolja. A Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a lemondott Szolgáltatás(ok) vételárát.

 1. Orientációs pszichológiai tanácsadás (a továbbiakban: Tanácsadás):
  Egy pszichológus szakértővel négyszemközt, online formában zajló, egyszeri, 60 perces Tanácsadás, amelyre a Weboldalon feltüntetett szabad időpontok alapján lehet jelentkezni.
  A Tanácsadás díja a Weboldalon feltüntetett díj, amelyet a jelentkezéskor, online bankkártyás fizetéssel kell rendeznie a vásárlónak.
  A vásárló a Tanácsadás időpontját megelőző 48 órán belüli lemondás esetén nem jogosult a Tanácsadás befizetett díjának visszatérítésére, azaz ebben az esetben a vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát.
 2. Online önismereti kurzusok (a továbbiakban: Webinar-ok):
  A témában jártas szakember vezetésével, online formában, a Weboldalon meghatározott rendszerességgel tartott kurzusok, amelyekre a Weboldalon feltüntetett határidőkben és időpontokban lehet jelentkezni. A Webinar-ok díjai a Weboldalon feltüntetett díjat, amelyeket a jelentkezéskor, online bankkártyás fizetéssel kell rendeznie a vásárlónak.
  A vásárló az adott webinar-ra való jelentkezési határidő lejártát követően nem jogosult a részvételi díj visszaigénylésére, azaz ebben az esetben a vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát.
 3. Pszichoforyou Útitárs – a Pszichoforyou Magazin önismereti programja (a továbbiakban: Pszichoforyou Útitárs):
  A PFY Magazin előfizetői rendszerben működő komplex önismereti programja, amelynek keretében havonta három alkalommal (10 naponta) az önismeret elmélyítését, az önfejlesztést, valamint a lelki megküzdést támogató, kizárólag a programban részt vevők számára hozzáférhető, exkluzív tartalmakat – gyakorlatokat, videókat, filmeket, tippeket, irodalomterápiás tartalmakat és cikkeket – küldünk.
  A Pszichoforyou Útitárs programra havi előfizetéses rendszerben, a Weboldalon feltüntetett három előfizetői csomag közül választva fizethet elő a vásárló.
  A Pszichoforyou Útitárs program előfizetésének lemondása a vásárló lemondásra vonatkozó egyértelmű, írásbeli, Szolgáltató részére elektronikusan megküldött nyilatkozat útján lehetséges. Amennyiben a vásárló a lemondás indokaként a Pszichoforyou Útitárs program elégtelen minőségét jelöli meg, illetve a lemondás az előfizetést követő 2 hónapon belül megtörténik, a Szolgáltató visszatéríti az adott előfizetői csomag díját.

A Megrendelés és Előfizetés menete: A felhasználó a Weboldalon az általa kiválasztott Szolgáltatásra vonatkozó „Előfizetek!”, illetve „Jelentkezem” gombra kattintva indítja el a Megrendelés, ill. Előfizetés folyamatát. A kattintást követően a vásárló a kiválasztott Szolgáltatás fizetési végoldalára jut, amelyen személyes és számlázási adatainak (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím megadását végezheti el, valamint jelölőnégyzetek bejelölésével elfogadja a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési szabályzatát. Ezt követően a vásárlót a SimplePay Online Fizetési Rendszer felületére kerül átirányításra, ahol bankkártya adatainak megadásával rendezheti a Megrendelést, ill. Előfizetést, amelynek sikeressége esetén, a zöld jelölő kör, valamint „Köszönjük!” felirat megjelenését követően visszairányítjuk a Weboldalra. A sikeres megrendelésről az előfizető elektronikus levél formájában megerősítő értesítést kap.

Az Előfizetésről a Szolgáltató a pénzügyileg kiegyenlített megrendelésekről elektronikus számlát (úgynevezett e-számlát) állít ki, melyet a Felhasználó rendeléskor megadott e-mail címére küld.

A bankkártyás fizetési mód során – azzal kapcsolatban – a weboldal üzemeltetői semmilyen adatot nem kezelnek és nem rögzítenek, a bankkártyatulajdonosok fizetéskor megadott adatait a SimplePay – Online Fizetési Rendszer rögzíti és tárolja. A rendszerrel kapcsolatos fizetési tájékoztató az alábbi oldalon található: https://pszichoforyou.hu/Fizetesi_tajekoztato.pdf

V. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  Szolgáltató adatkezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk megtalálhatók a weboldal Adatkezelési nyilatkozatában, ami https://pszichoforyou.hu/adatkezeles/ linken érhető el.

 2. Sütik (cookie-k) kezelése: A PFY Kft. is használ sütiket a weboldalán. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

  Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználó részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználó számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

  A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

  A Weboldal a következő sütiket alkalmazza:

  1. Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
  2. Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
  3. Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
  4. Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
  5. Biztonsági cookie.
  6. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a felhasználó részére. Elérhetőségük: ww.google.com/analytics. Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
 3. A Weboldalt megtekintő Felhasználó a Weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult.
 4. A Weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.
 5. A Szolgáltató nem garantálja a Weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Weboldal nem megfelelő, nem rendeltetésszerű működéséből eredő károkért a Szolgáltató nem felel.
 6. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozottak adatai közül.
 7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az info@pszichoforyou.hu email címen, valamint a +36 204736963-os telefonszámon.

  Amennyiben a Felhasználó jogorvoslati kérelemmel élne panasza tekintetében, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

  1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu )
   Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
   Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
   Telefon: +36 (1) 391-1400
   Fax: +36 (1) 391-1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  2. Lakóhely szerint illetékes Békéltető Testületek (elérhetőségük megtalálható: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
  3. Pécsi Járási Hivatal (elérhetősége megtalálható: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/pecsi-jarasi-hivatal )
   Posta cím: 7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.
   Telefon: (72) 795-693
   Fax: (72) 795-700
   E-mail: pecs.jaras@baranya.gov.hu
  4. Baranya Megyei Békéltető Testület (elérhetősége megtalálható: https://baranyabekeltetes.hu/kapcsolat/ )
   Posta cím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
   Telefon: +36 72 507 154
   Mobil: +36 20 283-3422
   E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
 8. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató közzéteszi a www.pszichoforyou.hu weboldalon. Nem minősül az ÁSZF Szolgáltató általi módosításának, ha valamely feltétel eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul.

 

Kelt: 2020. november. 25.

Pin It on Pinterest

Share This