Mit adhatnak nekünk az erősségeink? – Fókuszban a jó tulajdonságaink

Szerző: | 2021. 12. 11. | Social&Smart | Olvasási idő: 8 perc

Sokan hajlamosak vagyunk a hiányosságainkra koncentrálni és személyiségünk, tudásunk, szakmaiságunk – vélt vagy valós – fejlesztendő területeit kutatni, elemezni. És valóban fontos is, hogy tisztában legyünk a határainkkal, amikor azonban a mérleg nyelve csak ebbe az irányba billen el, az nem feltétlenül szolgálja fejlődésünket.

Egy pillanatra gondolkodjunk el azon, hogy mennyi időt szánunk egy nap során, vagy akár egy héten arra, hogy saját erényeinket, készségeinket, képességeinket számba vegyük egy megoldandó feladat, felmerülő konfliktus vagy probléma során? Az önmagunkról alkotott reális kép kialakításához ugyanis szervesen kapcsolódik a hiányosságaink mellett az érem másik oldala is: az erősségeink, erényeink, értékeink és érdemeink feltérképezése és tudatosítása.

A bennünk rejlő pozitív potenciál felismerése, megértése és használata nagyban támogatja fejlődésünket. Számos kedvező hatása lehet az életünkre: növeli testi-lelki egészségünket, jóllétünket, illetve tompítja a mindennapok negatív aspektusait, sőt, erősségeink nagyon hasznos társaink a problémákkal való megküzdés során is.

Miért fontos, hogy tisztában legyünk az erősségeinkkel?

Akkor vagyunk a legelégedettebbek és akkor tudunk a mindennapi teendőink és a munkánk során is lelkesen és jól teljesíteni, megélni énhatékonyságunkat, ha kamatoztathatjuk erősségeinket és erényeinket. Ha a bennünk rejlő erényeket rendszeresen használjuk, illetve ezeket új és új módokon tudjuk alkalmazni, akkor megélhetjük a kiteljesedés érzését.

Emlékezzünk, mennyivel szívesebben csinálunk valami olyat, amiben jónak érezzük magunkat, ami gördülékenyen megy számunkra! Ilyen esetekben a tevékenység kevésbé szeretett részét is nagyobb lendülettel és kisebb ellenállással teljesítjük. Ha a munkánk során például felismerjük, hogy erősségeink közé tartozik a jó kommunikációs és kapcsolattertemtő készség, ebben igazán jók vagyunk és ki tudunk teljesedni benne, akkor az ebből származó energia és lendület a kevésbé kedvelt feladatok (pl. dokumentáció, monoton feladatok) végrehajtásában is sokat segíthet. Főként akkor, ha tudatosan keresünk valami olyan aspektust a kevésbé szeretett feladatkörökben, ami a szeretett területen is támogathatja a fejlődésünket (pl. a dokumentáció visszajelzést nyújthat az elvégzett munka minőségéről).

Jellemerősségeink tudatosítása és felismerésük ösztönzése növeli önmagunkba vetett bizalmunkat és boldogságérzetünket, élettel való elégedettségünket, kiegyensúlyozottságunkat. Mindemellett, ahogy a fenti példa is szemlélteti, ezeket a pozitív érzéseket, és ezt az energiát olyan területeken is hasznosíthatjuk, ahol nehézségekkel küzdünk.

Erősségeink felismerése és azok tudatos használata mindemellett bizonyítottan pozitívan hat teljesítményünkre, legyen szó munkáról vagy tanulmányainkról. A bennünk rejlő értékek kamatoztatása tehát nemcsak egyéni érdekünk: a munkahelyeink, iskoláink számára is nagyon kedvező eredményeket hozhat, ha a hiányaink helyett az erősségeinkre fókuszálunk és ezt intézményi szinten is támogatják.

Hogyan tudatosítsuk erősségeinket?

Erősségei mindenkinek vannak, az azonban eltérő, hogy mik a ránk kifejezetten jellemző erények, illetve, hogy az erősségek milyen kombinációja jellemez minket. Erősségeink megnyilvánulhatnak különböző készségek, értékek formájában, mint a jó nyelvérzék, az empátia, az eltökéltség, a kitartás, a jó műszaki érzék, a rajzkészség, a nyitottság, a kreativitás.

Ahhoz, hogy erényeinket felismerjük, elengedhetetlen, hogy megfigyeljük önmagunkat. Szánjunk időt rá, és merjük megvizsgálni: mi az, amivel szívesen foglalkozunk; mi az, ami feltölt; miben érezzük erősnek magunkat.

Ehhez az önvizsgálathoz bátorságra is szükségünk van, hiszen szembesülhetünk vele, hogy azért nem érezzük jól magunkat a bőrünkben, mert aktuálisan távol vagyunk az optimális állapottól, ez a távolság pedig frusztrációt okoz bennünk.

Családunk, barátaink, tanáraink jól ismernek minket és előfordulhat, hogy jobban rálátnak erényeinkre, mint mi magunk. Erősségeink feltérképezésébe külső segítőként őket is bevonhatjuk, meghallgatva az ő meglátásaikat, gondolataikat rólunk és az erényeinkről.

6 egyetemes erény – erősségeink a kutatások tükrében

A pozitív pszichológia területének szakértői a jellem- vagy más néven karaktererősségek témakörét tudományos kutatások tárgyává tették. A jellem-, vagy karaktererősségek olyan pozitív tulajdonságok, melyek egyetemesek, azaz a világ minden táján elismertek. Ezek tudatosítása és használata nemcsak saját jóllétünket, önazonosságérzésünket erősíti, de mások javát is szolgáljuk velük. A Values in Action (VIA) projekt keretében a szakemberek azokat az univerzális erősségeket, értékeket vizsgálták, amelyek egész életen át tartó optimális fejlődésünket támogatják. A projekt keretében hat egyetemes erénykategóriát határoztak meg (bölcsesség és tudás, bátorság, emberiesség, igazságosság, mértékletesség, transzcendencia), amelyek összesen huszonnégy karaktererősséget foglalnak magukba.

1. A bölcsesség és tudás erénye tulajdonképpen a tudás megszerzésében és felhasználásában rejlik, és hozzá tartozik például a kíváncsiság, nyitottság, a tanulás szeretete, illetve a kreativitás, mint jellemerősségek.

2. A bátorságot, mint erényt kísérő erősségek magukban foglalják a célok elérését az ellentmondásos körülmények között is. Itt a következő karaktererősségek jelennek meg: a bátorság, a kitartás, a becsületesség és az életerő.

3. Az emberiesség erényét kísérő erősségek közé tartozik a másokkal való törődés, a barátságosság, a mások irányába megnyilvánuló tisztelet, megbecsülés és érdeklődés. Az emberiesség erényén belül megjelenő erősségek: a szeretet, a kedvesség, és a szociális intelligencia.

4. Az igazságosság erényéhez azok az erősségek tartoznak, amelyek az egészséges és stabil közösség kiépítése, támogatása irányába mutatnak, úgymint: a méltányosság, a vezetés készsége; illetve olyan aktív állampolgárnak lenni, aki társadalmilag felelős, lojális és csapatjátékos.

5. A mértékletesség erénye magában foglalja, hogy megbocsátóak, irgalmasok, alázatosak, körültekintőek vagyunk, és kontrolláljuk viselkedésünket és ösztöneinket. Azok az erősségek sorolhatók ide, amelyek megvédenek a túlzásoktól: megbocsátás és irgalom, alázat és szerénység, óvatosság, önszabályozás és önkontroll.

6. A transzcendencia erényét kísérő erősségek közé azokat sorolták a kutatók, amelyek kapcsolatot teremtenek a nagyobb univerzummal, és jelentést tulajdonítanak neki, valamint létezésünknek, úgymint: a hála, a remény, a humor és a játékosság, a szépség és a kiválóság megbecsülése, a spiritualitás vagy a céltudatosság.

Az egyes erősségek különböző mértékben jellemeznek minket. Van, ami kifejezetten jellemző ránk, mások kisebb mértékben, így karaktererősségeink egy sajátos, ránk jellemző mintát mutatnak. A szakemberek kidolgozták a VIA Karaktererősségek Kérdőívet (VIA Character Strengths Survey), amely segítségével a jellemerősségeinket fel is tudjuk mérni, mindössze egy kis angol nyelvtudás szükséges hozzá.

Forrás ITT, ITT és ITT.

Kérdésed van? Hozzászólnál?

Kommentelj a Pszichoforyou Facebook-oldalán!

SEGÍTS, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!

Úgy érzed, ezt a cikked neked írták? Ez nem véletlen! A Pszichoforyou az olvasókról szól, és az olvasóink támogatásával működik. Ha szeretnél még sok hasonló írást olvasni, támogass minket! MEGNÉZEM

Szerző

Porpáczi Júlia
Pszichológus, de jártas a kommunikáció területén is. Mindig tanul valamit. Saját magát is. Család, barátok, mozgás, fejlődés, vidámság, természet – ezek szerinte a fontos dolgok.

Pin It on Pinterest

Share This