IKGL, teóriaminiszter, érző döntéshozó – Mit árul el rólad valójában egy személyiségtípus?

Szerző: | 2023. 01. 31. | Social&Smart | Olvasási idő: 8 perc

„Nem lenne jó, ha minden személyiségtípushoz lenne egy személyes kezelési útmutatónk? Mennyi bosszúságtól és konfliktustól óvhatna meg! Hozzájárulna a kölcsönös megértéshez. De létezhet-e ilyen ’kezelési útmutató az emberekhez’ – szabad-e egyáltalán ilyennek léteznie?” Ezt a kérdést teszi fel a német pszichoterapeuta, Stefanie Stahl Ilyen vagyok című könyvének első oldalain.

Az egyes személyiségtípusok jellegzetességeivel foglalkozó Ilyen vagyok 2005-ben jelent meg először. Stahl az új kiadásban kiegészített, személyiségtesztet is tartalmazó kötete az Isabel Myers és Katharine Briggs által kidolgozott típuselméleten, az úgynevezett MBTI-n (Myers-Briggs-típusindikátor, avagy Myers-Briggs Type Indicator) alapul. De vajon mennyire lehet pontos az a kezelési útmutató, amit egy személyiségteszt alapján önmagunkhoz és másokhoz kapunk?

(Személyiség)típustani „kisokos”

Kezdetleges típuselméleti próbálkozásokkal már egészen korán találkozhatunk a pszichológia történetében, elég csak Hippokratész munkásságára gondolni. Rengetegen ismerik a – többek között az MBTI alapjául is szolgáló – Carl Gustav Jung által kidolgozott lélektani típusokat is; a legtöbben el tudjuk helyezni magunkat legalább az extraverzió-introverzió dimenziójában. Bár maga az ötlet, hogy egy teszt megmondja, melyik típusba tartozom, és ezáltal milyen is vagyok valójában, csábítóan egyszerű önismereti kiskapunak hangzik, mégis, érdemes a helyükön kezelni ezeket a tapasztalatokat.

Ugyanis még ha fontos felismerésekhez is vezethet önmagunk típustani besorolása, teljes képet aligha ad a személyiségünkről. Ez annak köszönhető, hogy nagyon-nagyon kevés, de talán egyetlen olyan ember sem létezik, aki pontos megfelelője lenne egy-egy típusnak.

A személyiségünk egyedi: olyan árnyalatok, személyes jellemzők teszik teljessé, amiket egyetlen teszt sem képes tökéletes pontossággal visszatükrözni. Éppen ettől olyan izgalmas a teszteken túlmutató önismereti folyamat – és éppen emiatt tart lényegében egy egész életen át.

Mit adhat hát nekünk egy teszt, és a hozzá tartozó „kezelési útmutató”? Ahogy Stahl írja, ezekre az eredményekre úgy érdemes tekinteni, mint egyfajta iránytűre, ami segít jobban megérteni önmagunkat és másokat is.

A négy pszichológiai dimenzió

Az Ilyen vagyok négy pszichológiai dimenzió alapján különböztet meg tizenhat személyiségtípust abból kiindulva, milyen adottságaink dominánsak az adott területen. Stahl az MBTI-ben használt egyes dimenziókat a saját szakmai tapasztalataira alapozva az új kötetben más néven említi.

Így a következőképpen épülnek fel a dimenziók:

  • Extraverzió-introverzió: ez a dimenzió mutatja meg, milyen mértékben jellemző ránk, hogy a világból és a kapcsolatainkból merítjük az energiát (vagyis inkább extraverzióra hajlunk), vagy (introvertáltként) inkább a belső életünkből szerzünk ösztönzést.
  • Absztrakt-konkrét: míg a konkrétak a tények és a realitás talaján érzik igazán otthon magukat, az absztraktak inkább a jelenségek közötti összefüggéseket, a mögöttes jelentést, a rejtőzködő lehetőségeket keresik.
  • Érző vagy gondolkodó döntéshozó: Stahl leírása szerint az érző döntéshozók többnyire barátságos kisugárzással bírnak, és igen nagy a harmónia iránti szükségletük. A gondolkodó döntéshozók személytelenebbek, tárgyilagosan, cél- és megoldásorientáltan gondolkodnak.
  • Rendezett vagy laza: „A rendezett típusok szeretik a dolgaikat elintézni és lezárni. A lazák ellenben hajlamosak nyitva tartani az ügyeiket, és még további információkat gyűjteni. Imádnak spontán, kevésbé megtervezett módon eljárni” – írja Stefanie Stahl.

„Jaj, ez pont olyan, mint…”

Az egyes dimenziók végpontjainak a kombinációjából jön tehát létre a tizenhat személyiségtípus, vagy ahogyan Stahl nevezi őket, a tizenhat „miniszter”. Ez a játékos elnevezés is érzékelteti, hogy egyik típus sem több vagy jobb a másiknál, mindegyikre egyformán szükség van. A címben is említett IKGL, és a többiek, az EAÉR, az EKÉR stb. elnevezés mind a dimenzióik jellegzetességeit sűrítik magukba: introvertált-konkrét-gondolkodó-laza embert, vagy éppen extravertált-absztrakt-érző-rendezettet írnak le és így tovább.

személyiségtípusA dimenziók végpontjaihoz tartozó jellemzőket olvasva talán már a teszt elvégzése előtt is sejthetjük, nagyjából mi lenne a mi négy betűnk. Ahogy az is nagyon valószínű, hogy rögtön eszünkbe jut valaki, akit ismerünk, és aki éppen a dimenzió másik végén helyezkedik el. Nem véletlen, hogy

a személyes kezelési útmutatónk mellett a könyvben Stahl abban is segít, hogy könnyebben megértsük és hatékonyabban kommunikáljunk azokkal is, akik akaratlanul is legalább négyféleképpen mehetnek az agyunkra – azzal, hogy éppen a miénkkel ellentétes módon működnek.

Teóriaminiszter és tervezési miniszter – személyiségtípus a kapcsolatban

„Az embereket egymástól megkülönböztető és egyben el is választó személyiségmintázatoknak van a legnagyobb szükségük a kommunikáció hídjára ahhoz, hogy megértés és ezáltal kapcsolat jöhessen létre” – írja Stefanie Stahl.

A szakértő egyik példájában egy kliense történetét említi, aki tervezési miniszterként (EKGR) egy teóriaminiszter (IAGL) férfihoz ment feleségül. A férj szétszórtsága folyamatos feszültséget okozott kettőjük között, hiszen a nő legfőbb erőssége éppen a tervezés és a szervezés volt.

„Megkérdeztem tőle, mit szeret a férjében. Így felelt: ’Azt, hogy elképesztően művelt! Imádom, hogy magyaráz!’ Erre megkérdeztem, nem tudná-e valahogy ellensúlyozni a férje szervezési hiányosságait, ahelyett hogy felidegesíti magát rajtuk, és nem tudna-e inkább az erősségeire összpontosítani”

– idézi fel a beszélgetésüket Stahl. „Láttam rajta, hogy már maga a gondolat is megnyugtatta. (…) Pusztán azáltal, hogy a kliensem változtatott a férjéhez való belső hozzáállásán, jelentős mértékben javult a kapcsolatuk minősége.”

Önismeretet keress, ne önigazolást

A felismerés és a megértés tehát tényleg rendkívül fontos, amikor megtapasztaljuk a közeli kapcsolatainkban óhatatlanul bekövetkező, a különbségeinkből fakadó súrlódásokat. Ezek azok a helyzetek, amikor különösen sokat számít, van-e valamiféle „iránytűnk”, kezelési útmutatónk önmagunkhoz és a másikhoz. Az Ilyen vagyok című könyv szerint a teszt kitöltése és a személyiségtípusunk mélyebb megismerése ebben nyújthat segítséget.

Felmerülhet persze a kérdés, mennyire „mér” pontosan egy teszt, ami sokszor elég szubjektív, tapasztalatokon alapuló kategóriákat jelenít meg. A pontosság kérdése egyébként az MBTI-vel kapcsolatban is gyakran előtérbe kerül: sok szakember úgy véli, a dimenziók túlságosan esetlegesek, a hozzájuk tartozó személyiségtípusok pedig túlegyszerűsítettek. Persze, mondhatjuk, hogy a helyes hozzáálláson múlik az eredményeink értelmezése: annyit vigyek el belőle, amennyit a magaménak érzek, hiszen ezek csak típusok. De vajon nem hagy-e ez a hozzáállás túlságosan nagy teret azoknak a vakfoltoknak, amik megnehezítik, hogy valóban azon dolgozzak a saját fejlődésemben, amire a leginkább szükségem lenne?

Éppen ezért olyan fontos, hogy amikor egy hegyes ceruzával felszerelkezve belevágunk a teszt kitöltésébe, majd izgatottan lapozunk a könyvben a kapott személyiségtípusunkhoz, ne felejtsünk el nyitottnak maradni, és önreflexiót gyakorolni a leírtakkal kapcsolatban. Ne tartsuk el magunktól azokat a tulajdonságokat sem, amiket nem könnyű elfogadni – legyen bátorságunk azt is meglátni, amin még dolgozni kell, amit akár nem is olyan könnyű a magunkénak érezni. Önmagunk megismerésébe csak ezzel a nyitott és bátor szemlélettel érdemes belevágni; különben azon kaphatjuk magunkat, hogy éveket vesztegetünk arra, hogy valódi önismeret helyett csak önigazolást keresünk.

Stefanie Stahl Ilyen vagyok című könyvét itt tudod megrendelni.

Kérdésed van? Hozzászólnál?

Kommentelj a Pszichoforyou Facebook-oldalán!

SEGÍTS, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!

Úgy érzed, ezt a cikked neked írták? Ez nem véletlen! A Pszichoforyou az olvasókról szól, és az olvasóink támogatásával működik. Ha szeretnél még sok hasonló írást olvasni, támogass minket! MEGNÉZEM

Szerző

Herendi Kata
Pszichológus, szakfordító. Szeret beszélni, de hallgatni, figyelni és írni még inkább. Imádja az állatokat, az őszt, az angol nyelvet. Két dolog nem létezik számára: túl hosszú séta, és túl sok könyv – ezekből sosem elég.

Pin It on Pinterest

Share This